Hvordan komme hit / How to get here

Med Bil
Fra Oslo – 2t 40 min
Fra Bergen – 6t 10 min
Fra Trondheim – 5t 30 min
Fra Ålesund – 5t 40 min
Fra Lillehammer – 45 min
Fra Gjøvik – 56 min
Fra Dokka – 30 min
Med Fly
Til Oslo Lufthavn Gardermoen – 2t 10 min kjøring til Ullsaker
Med Tog
Til Lillehammer – 45 min kjøring til Ullsaker
Til Gjøvik – 56 min kjøring til Ullsaker
For å sjekke togruter anbefaler jeg nsb.no
Med Buss
Fra Oslo – 2 t 45 min til Dokka (30 min til Ulsakgutua)
Fra Bergen – 8t 10 min til Elverumskrysset (10 min til Ulsakgutua)
Fra Lillehammer – 35 min til Elverumskrysset (10 min til Ulsakgutua)
Fra Gjøvik – 1t 40 min til Elverumskrysset (10 min til Ulsakgutua) eller 1t til Dokka (30 min til Ulsakgutua)
Fra Dokka – 30 min til Ulsakgutua
Jeg anbefaler å bruke maps.google.com for å sjekke tidtabeller for buss og offentlig transport
Mulige avstigningssteder er (fra nærmest Gjestegården) Ulsakgutua, Elverumskrysset og Dokka skysstasjon


 By Car
From Oslo – 2h 40 min
From Bergen – 6h 10min
From Trondheim – 5h 30 min
From Åalesund – 5h 40 min
From Lillehammer – 45 min
From Gjøvik – 56 min
From Dokka – 30 min
By Plane
To Oslo Gardermoen Airport – 2h 10 min drive to Ullsaker
With Train
To Lillehammer – 45 min drive to Ullsaker
To Gjøvik – 56 min drive to Ullsaker
To check train schedules I recommend nsb.no
By Bus
From Oslo – 2 h 45 min to Dokka (30 min to Ulsakgutua)
From Bergen – 8h 10min Elverum junction (10min to Ulsakgutua)
From Lillehammer – 35 min to Elverum junction (10min to Ulsakgutua)
From Gjøvik – 1hr 40 min to Elverumskrysset (10min to Ulsakgutua) or 1hr to Dokka (30 min to Ulsakgutua)
From Dokka – 30 min to Ulsakgutua
I recommend using maps.google.com to check timetables for bus and public transport
Possible disembarking locations are (from nearest Gjestegården) Ulsakgutua, Elverumskrysset and Dokka