Om oss / About us

 

 Ullsaker Øvre Gjestegård eies og drives av Ernst og Emelin. Emelin kommer opprinnelig fra Nord Norge og Ernst fra Østfold. Med oss på laget som vaktmester og snekker er Bengt, som er Emelins pappa.  For å holde stedet i god stand kreves det løpende vedlikehold og oppgradering, og da kommer Bengts lange erfaring som møbelsnekker godt med.

Vi overtok Gjestegården høsten 2016 etter at vi hadde lett etter vårt «drømmested» i flere år.  Nå bruker vi så mye tid som mulig på Ullsaker og trives svært godt her. Siden vi begge jobber i Oslo blir det dessverre ikke hver dag vi kan være her, og da er det godt at Bengt bor her fast. Ja, med unntak av et par måneder på vinteren, for da reiser han til varmere strøk.

Tidligere har Ullsaker vært drevet som et pensjonat, og selskapslokale for store og små anledninger. Vi har lagt til rette for at stedet fortsatt kan leies ut og huse gjester, men uten bevertning. Det vi kan imidlertid tilby via gode samarbeidspartnere, f.eks catering og/eller middag og lunch tilberedt og servert på stedet.

Vi synes Ullsaker er et fantastisk flott sted med en lang og spennende historie, og vi vil gjerne at flere skal få gleden av å oppleve dette unike stedet.

Velkommen til oss!

 Ullsaker Øvre Gjestegård is owned by Ernst and Emelin. Emelin is originally from Northern Norway and Ernst from Østfold. Also on the team as a caretaker and carpenter is Bengt, Emelin´s dad. Ullsaker requires ongoing maintenance to stay in good condition, this is where Bengts long experience as a carpenter and cabinetmaker comes in handy.

We bought Gjestegården autumn 2016 after we had been looking for our “dream place” for several years. Now we use as much time as possible on Ullsaker and we love it here. Since we both work in Oslo, it is unfortunately not every day we can be here, so it’s good that Bengt live here permanently. Except for a few months in the long, cold winter, then he travels to warmer climates.

Previously Ullsaker been run as a traditional guest house, with banquet facilities for large and small occasions. We will  still rent out  and accommodate guests, but without breakfast and dinner services. We can however offer this by the help of good partners, such as catering and / or dinner and lunch prepared and served on site.

We think Ullsaker is a stunning place with a long and interesting history, and we would like more people to get the pleasure to experience this unique place.

Welcome!