Vilkår for leie hos Ullsaker Øvre Gjestegård DA

VILKÅR FOR LEIE HOS ULLSAKER ØVRE GJESTEGÅRD DA, (UØG)

Generell informasjon

Vennligst kontroller nøye bekreftelsen du mottar på din bestilling. Bekreftelsen er avtalen mellom deg og UØG, så det viktig at bekreftelsen er i samsvar med bestillingen. Eventuelle kommentarer/innsigelser må fremsettes straks. Ved betaling aksepteres vilkårene i sin helhet.

Alle priser er inklusive mva ( 10 %):

Utvask /Cleaning after leaving NOK 2 000,-
Gjestegården
Sengetøy & håndkle /Linen & Towel NOK 250,- pr pers
Ekstra Ved / Fire wood NOK 100,- pr sekk 
Badestamp & Badstue / Outdoor hot tub & Sauna NOK 1 500,- 1 dag/ 1 day
NOK 2 000,- 2 dager / 2 days
NOK 2 300,- 3 dager / 3 days
NOK 2 600,- 4 dager / 4 days
NOK 2 900,- 5 dager / 5 days
NOK 3 200,- 6 dager / 6 days
NOK 3 500,- 7 dager / 7 days

Langtidsopphold, aktiviteter, leie av sykler, kajakk, andre sammensetninger av overnatting og opphold kan prises basert på behov. Leietager sørger selv for mat og drikke i alle tilfeller.

Bestilling

En bestilling er bindende fra det øyeblikk første termin er betalt.
Ved bestilling av Gjestegården / Stabburet kreves det at minst 2 personer er 21 år eller eldre (unntak etter avtale). Vi forbeholder oss retten til å kreve gyldig legitimasjon ved innsjekk.

Betaling mer enn 8 uker før leieperiodens start

Som bekreftelse på din bestilling så sender UØG en mail med betalingsinformasjon. Leiebeløpet betales i to rater, hvorav 1. rate skal være Ullsaker Øvre Gjestegård i hende 7 dager etter at bestillingen er foretatt. Når UØG har registrert innbetalingen så mottar du en faktura for betaling av det resterende beløpet på mail. Sluttbeløpet skal være UØG i hende senest 30 dager innen leieperiodens start.

Betaling med mindre enn 8 uker til leieperiodens start.

Da skal hele leiebeløpet være UØG i hende senest 7 dager etter at bestillingen er foretatt. UØG sender bekreftelse samt innbetalingsdetaljer på e-post.

Depositum

Depositum er på 30 % av leiesummen. Depositumet skal dekke kjøp av ved, ekstra tjenester, tap av nøkler. samt dekke eventuelle skader som har oppstått ifm oppholdet. Hvis det har oppstått skader utover depositumets størrelse er leietaker ansvarlig for det.

Merk betalingen med booking nummer. Hvis innbetaling uteblir forbeholder vi oss retten til å leie ut til andre.

Betalingsdetaljer:
Ullsaker Øvre Gjestegård
Danske Bank
Kontonr: 8601 68 56063

Betalingsdetaljer fra utlandet:
Ullsaker Øvre Gjestegård
Danske Bank: 8601 68 56063
SWIFT: DABANO22
IBAN/BIC: NO40 8601 6856 063

Lokalt kan det betales med VIPPS / MobilePay.

Avbestilling Gjestegården / Stabburet

Avbestilling gjøres på e-post, emelin@ullsaker.com
Om avbestilling skjer innen 90 dager før ankomst  betaler vi tilbake hele leiebeløpet minus et reservasjonsgebyr på 1.000 kr.
Om avbestilling skjer innen 60 dager før ankomst, betaler vi tilbake 70% av det totale leiebeløpet.
Om avbestilling skjer innen 30 dager før ankomst, betaler vi tilbake 50%  av det totale leiebeløpet.
Om avbestilling skjer 29 dager eller senere før ankomst må oppholdet betales i sin helhet.
Vi anbefaler deg å tegne en reiseforsikring med avbestillingsforsikring via ditt forsikringsselskap eller Europeiske Reiseforsikring.

Leietakers ansvar

Leietaker plikter å behandle utleieenheten, inventar, utstyr etc. på en slik måte at ingen skade og unødvendig slitasje oppstår. Mellom kl. 23.00 og 07.00 skal det være ro, og det skal vises hensyn til andre gjester.
Det er absolutt forbud med røyking innendørs. Levende lys kan kun benyttes i forbindelse med lys på bord i storsalen og på kjøkkenet. Det skal alltid være ansvarlige til stede ved bruk av levende lys. Det er ikke tillatt med dyr uten skriftlig godkjenning på forhånd. Overtredelse av dette medfører et gebyr på minimum kr 1.500,-.
Leietaker er erstatningspliktig overfor utleier for tap og skade som påføres bygning eller inventar. Leietaker forplikter å betale utleier for ekstrakostnad som skyldes leietakers, medreisende eller besøkendes adferd.
Før avreise forplikter leietaker å rydde og ordne etter seg og tømme søppel på anvist sted med sortering av søppel i henhold til anvisning. Dersom dette ikke følges kan leietaker bli fakturert et gebyr på inntil kr 1.500,-. Kopper og kar skal vaskes etter bruk og settes på samme sted som de ble hentet fra. Rom skal være klar for vask ved avreise.
Det oppgitte antall personer må ikke overskrides, og boenheten må ikke benyttes til annet enn ferie- og fritidsformål dersom ikke annet er avtalt skriftlig på forhånd. Etter leieperioden skal eiendommen gjennomgås med utleier og nøkler overlates på en forsvarlig måte. I den kalde årstiden vil rom være oppvarmet ved ankomst, og leietagere må sørge for at det står på varme på slik at frostskader ikke oppstår.

Klager på stedet

Om leietaker har en klage vedrørende må vi underrettet snarest, eller senest innen kl. 11.00 dagen etter ankomst slik at vi har mulighet til å rette opp feilen. Feil som oppstår under oppholdet må underrettes oss umiddelbart, slik at vi har mulighet til å rette på dette.

Annen informasjon

Gjestegården og stabburet leies på døgnbasis. Innsjekking/nøkkelutlevering fra kl. 15.00 på ankomstdagen, med mindre annet tidspunkt er avtalt. Utsjekking må skje innen kl. 11.00 på avreisedagen, senere utsjekk kan avtales mot godtgjørelse.

I prisen inngår bruk av eiendommen, strøm, varmtvann, bruk av servise, bestikk, toalettpapir, sengetøy, håndkle, og utvask. (og gass hvis industrikjøkken er utleid)
I prisen inngår ikke; bruk av badstue, badestamp, ved, levende lys til bord, duker, kjøkkenkluter og såpe etc. til eget bruk.
Badstue og ved kan bestilles eller kjøpes på stedet, se pris ovenfor.
Badestamp må bestilles senest dagen før ankomst, se pris ovenfor.

Forbehold

UØG står ikke til ansvar for utilfredsstillende snøforhold, dårlig vær, stengte fasiliteter eller andre forhold utenfor vår kontroll.

Force Majeure

Partene kan tre ut av denne avtale dersom eiendommen ikke kan benyttes på grunn av krigshandlinger, naturkatastrofer, lengre avbrudd på vann- eller el – tilførsel og lignende hendelser som verken utleier eller leietaker kunne forutse eller påvirke.

Vi takker for at du valgte Ullsaker Øvre Gjestegård og ser frem til å ønske deg velkommen!